ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ

Βιομηχανία Επεξεργασίας Ξύλου

Σεμινάριο της Rigips-Saint Gobain

Rigips 460x320

Στις 10 Δεκεμβριου θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο σχετικα με την υαλοσανίδα Glasroc H.

της Rigips - Saint Gobain Hellas σε συνεργασία με την ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. για τα νέα υλικά στο χώρο της ξηράς δόμησης, ένας κλάδος ο οποίος συνεχώς εξελισσέται. Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο καταστημά μας στη Λεύκα Πατρών στις 17:30 την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.